Firma budowlana, dealer Hyundai - Raba II
Stacja Kontroli Pojazdów Raba II

Stacja kontroli pojazdów Raba II działa od 2002r. W tym czasie zbadali¶my tysi±ce pojazdów
przyczyniaj±c się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.
Systematycznie przeprowadzamy akcje bezpłatnej kontroli kluczowych dla bezpieczeństwa elemetów pojazdów.
Co roku organizujemy konkurs w¶ród naszych klientów.
Nasza stacja działa pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.